Algemeen

Broederschap van de Heilige Ambrosius


Heren Broeders,
Tijdens de jaarvergadering op donderdag 7 december 2017 werd reeds door of namens veel leden via contante betaling de contributie over 2017 voldaan. Daarnaast werd ook via de bank een groot aantal betalingen verricht. Bedankt daarvoor. Er rest echter toch nog een aantal broeders, die de contributie over 2017 niet heeft voldaan. Mocht betaling zijn ontschoten, dan hierbij het verzoek alsnog voor het einde van deze maand januari 2018 zorg te dragen voor overschrijving van het bedrag van € 3,40 op de Raborekening met IBAN NL06 RABO 0129318310 t.n.v. Ambrosiusbroederschap. Wij rekenen op jullie medewerking. Indien de contributie dient te worden opgehaald, wordt het bedrag verhoogd met € 0,50. Het Bestuur.
|Doorsturen