Algemeen

Contributie 2018


OUDERENVERENIGING MARIA-JOSEPH

Contributie 2018.
Geachte leden:
U wordt verzocht de contributie a € 15.00 te voldoen voor 1 februari
a.s. op rekening NL94RABO0129311197
Onze hartelijke dank .
Het Bestuur.
|Doorsturen