Algemeen

Gast van de raad op woensdag 7 februari

Door Gemeente Maasgouw

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen welkom is om een raadsvergadering bij te wonen. Omdat de gemeenteraad het belangrijk vindt dat burgers weten waarover vergaderd wordt en de burgers ook wil betrekken bij de gemeentelijke politiek, nodigt de raad zelf voor elke vergadering een

|Doorsturen