Algemeen

Contributie Ouderenvereniging Maria-Joseph 2019


We verzoeken alle leden om de contributie van 2019 voor 1 februari 2019 te betalen.

U kunt de contributie van €15,= overmaken naar bankrekening.:
NL94 RABO 0129311197 t.n.v. Ouderenvereniging Maria-Joseph Linne.

U kunt de contributie natuurlijk ook contant betalen. Dit kan op de donderdagmiddag tijdens het kienen bij Mevr. Heldens.

Daarnaast willen we vermelden dat het secretariaat van de ouderenvereniging per 01.01.2019 gewijzigd is.

De nieuwe gegevens:
Ouderenvereniging Maria-Joseph
Kloosterhof 13
6067 AC Linne
|Doorsturen