Algemeen

Gelukkig zit er tussen Pasen en Koningsdag weer een SmikkeLin diner


op woensdag 24 april….
Zo blijft het altijd feest in Linne !
Opgeven voor dit diner kan tot en mét de vrijdag
voor de betreffende diner-datum
(afmelden kan t/m de zondag)

U kunt zich ook “vast op de lijst” laten zetten als u
voornemens bent élke keer deel te nemen,
per datum kunt u zich dan altijd nog afmelden.
Deelname aan het, altijd feestelijke, SmikkeLin diner
(soep, hoofdgerecht én nagerecht) kost slechts € 10,=

Aanmelden en/of wilt u iemand verrassen
met een cadeaubon ? 

Antoinette Herfs, Borgshof 21 tel: 464067, 
Frans Janssen, Vonderen 6 tel: 461744,
Cocky Slangen, Maasstraat 5a tel: 463649
|Doorsturen