Algemeen

Komt u ook naar gebiedsdialoog Beegder- en Hornerheide?

Door Gemeente Maasgouw

Vijf terreineigenaren in de Beegder- en Hornerheide willen een gebiedsvisie opstellen voor de Beegder- en Hornerheide. In deze gebiedsvisie komt te staan wat de kwaliteiten en de kansen van het gebied zijn.

|Doorsturen