Lezing over Biodiversiteit


Op vrijdag 22 februari verzorgt Landschapsvereniging “De Kringloop” een lezing over “Biodiversiteitsverlies als maatschappelijk probleem”. De lezing zal gegeven worden door de heer Ad Havermans en begint om 20.00 uur in de centrale ruimte van Basisschool Triangel, Linnerhof 36 te Linne. Noteer deze datum in uw agenda, ook niet leden zijn van harte welkom.
Dat de belangstelling voor duurzaamheid, de zorg voor de generaties na ons op een menswaardig bestaan, het afgelopen jaar zo is toegenomen is zeker ook te danken aan het klimaatverdrag van Parijs. Het gaf het klimaatprobleem weer de aandacht van de gehele wereld.
Het klimaatprobleem is echter maar één van de aspecten die bij het streven naar een duurzamere wereld een rol speelt. Een ander belangrijk aspect betreft de verscheidenheid aan soorten op deze wereld, ofwel biodiversiteit. Iedereen kent wel boodschappen als “De Jangztedolfijn uitgestorven…”. Koralen ernstig bedreigd…’’ De biodiversiteit van onze aarde wordt ernstig bedreigd. Tijdens deze lezing wordt dat probleem verkend. Nadat is vastgesteld wat wordt verstaan onder biodiversiteit, wordt nagegaan of er inderdaad sprake is van het uitsterven van soorten. Gaat dat sneller dan dat van nature gaat? Wat zijn er de oorzaken van en wat de (maatschappelijke) gevolgen, zowel voor de wereld als geheel, als voor Nederland? Tenslotte zal er aandacht zijn voor (mogelijke) oplossingen. In de lezing wordt het verband met andere aspecten van duurzaamheid nadrukkelijk gelegd.
Raadpleeg ook onze website: www.dekringlooplinne.nl.
|Doorsturen