Lezing over de Wespendief


Op vrijdag 25 januari verzorgt Landschapsvereniging “De Kringloop” een lezing over de “Wespendief”. De lezing zal gegeven worden door de heer Stef van Rijn en begint om 20.00 uur in de centrale ruimte van Basisschool Triangel, Linnerhof 36 te Linne. Noteer deze datum in uw agenda, ook niet leden zijn van harte welkom.
De heer Stef van Rijn doet al jaren onderzoek aan deze vogel en zal op deze avond een aantal bijzonderheden van deze vogel belichten. Aan de hand van fraai foto- en filmmateriaal laat hij zien hoe de registratie plaatsvond van de wijze en frequentie waarop Wespendieven hun jongen voeren en welk type voedsel wordt aangevoerd. Ook wordt daardoor meer duidelijk hoe de Wespendieven hun leef- en broedgebied gebruiken en welke keuzes ze moeten maken tijdens het zoeken naar voedsel voor hun jongen.
De Wespendief is onder de Nederlandse dagroofvogels de meest strikte bosbewoner. Het is een vogel die een voorkeur heeft voor de grotere bossen (groter dan 250 ha).
Alles aan de Wespendief is speciaal. Vrouwtjes hebben heldergele ogen, mannetjes oranje; ze hebben een vrij kleine kop, spleetvormige neusgaten, een slanke lange hals en stevige poten. In hun gedrag vallen op: de vlinderende baltsvlucht, het typische silhouet, het gedrag op de broedplaats, de gelijke taakverdeling tussen mannetje en vrouwtje aangaande het bebroeden van de eieren en het warmhouden van de jongen en hun voedselkeus, kortom een sprookjesvogel onder de roofvogels!
Raadpleeg ook onze website: www.dekringlooplinne.nl.
|Doorsturen