Algemeen

Presentatie van het boek over de Zusters van Christus Verlosser in Nederland: Zusters en Route overhandigd aan gouverneur drs. T


Woensdagmiddag 21 februari 2018. Alle nog in leven zijnde zusters van Christus Verlosser zijn bij elkaar voor een vreugdevol moment. De geschiedenis van hun kloostergemeenschap is door dr. Antoine Jacobs uit Hoensbroek op schrift gesteld. De congregatie is in oorsprong afkomstig uit Frankrijk waar in Rillé in het departement Bretagne in 1827 het eerste klooster werd gesticht. De zusters kozen voor de in het Frans welluidende naam: ‘les Soeurs Adoratrices de la Justice de Dieu’ ( Zusters van de Aanbidding van de Gerechtigheid Gods). Vanwege allerlei antiklerikale wetten door de Franse en Duitse overheid rond 1900 zijn in die jaren meer dan 350 kloostergemeenschappen uit die landen gevlucht. Velen daarvan hebben zich in Noord-Brabant en Limburg gevestigd en hebben hier nieuwe kloosters gesticht. Ook de zusters uit Rillé met kloosters in Stramproy, Baarlo en Linne. Op voordracht van bisdom Roermond en pastoor Voncken als plaatselijk pleitbezorger hebben de zusters in september 1925 een klooster gesticht in Geulle-Beneden achter het –voormalige- gemeentehuis Aan de Maas. En die Maas hebben de zusters daarna spoedig ervaren. Want rond de jaarwisseling 1925/1926 is er een overstroming van deze Franse rivier waarbij de hele gemeenschap binnen haar stroomgebied naar een hogere verdieping moet vluchten. Zo ook onze zusters die hun kloostergemeenschap inmiddels omgedoopt hebben tot de Zusters van Christus Verlosser. Onder de nieuwe benaming verhuizen de zusters rond 1950 naar het buurtschap Hussenberg waar zij liefdevol onderdak vinden in de door de familie Pijpers aan hen geschonken woning. Van daar leggen zij de grondslag voor de bejaardenzorg in Geulle door de bouw in 1957 van Huize Ave Maria. Het zorgcentrum is in de jaren 2005/2006 grondig herbouwd en helemaal toegerust op de eisen van het huidige bejaardenbeleid, alsook de overgang naar verpleegzorg.

De door de zusters jarenlang geleverde zieken- en bejaardenzorg is nu op schrift gesteld met in de titel van het boek een vleugje Frans: Zusters en Route. Het boek is rijkelijk voorzien van foto’s uit die lange geschiedenis in Limburg.
Tijdens een besloten bijeenkomst is door voorzitter P. Notten van de Stichting Vrienden van Ave Maria het eerste boek overhandigd aan gouverneur drs. Th. Bovens. De gouverneur heeft daarna een volgend exemplaar van het boek aangereikt aan zuster Gertrudis die met haar leeftijd van 103 jaren de oudste zuster is die de congregatie ooit heeft gehad.
Het boek “Zusters en route” is overal goed ontvangen. In afzonderlijke hoofdstukken wordt de geschiedenis van de zusters beschreven in de plaatsen waar zij kloosters hebben gehad: Linne, Baarlo, Stamproij en Geulle. Met foto's van de lokale situatie komt het verhaal over de zusters per dorp warm en betrokken over.
De prijs van het boek bedraagt 25 euro exclusief eventuele verzendkosten en kan per mail besteld worden bij dhr. G. Dolmans, e-mailadres: wdolmans@home.nl.

 

 

|Doorsturen

Agenda>>> Klik hier voor de complete Agenda.Aanbiedingen!

Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties