Voorjaarstocht Isenbruch


Op zondag 28 april organiseert Landschapsvereniging “De Kringloop” te Linne een voorjaarstocht naar Isenbruch-IJzerenbos-Hohbruch. We starten om 9.00 uur vanaf de Engelbertstrasse te Isenbruch (Dld): naast huisnummer. 1: in de bocht ligt een parkeerplaats in het weiland. Komend vanuit Nieuwstadt Haverterweg, de Kreisstrasse K1 oversteken: grens oversteken naar Isenbruch. Komend vanuit Susteren: richting Nieuwstadt, na circa 200 m bij wegsplitsing linksaf de IJsstraat, vervolgens Duitse grens passeren en dan ziet U links Isenbruch, vervolgens Engelbertstrasse inrijden.
Vanaf de parkeerplaats start deze ongeveer 2,5 uur durende excursie. Het gebied ligt tussen het IJzerenbos bij Susteren en het Duitse Schalbruch. De wandeling volgt paden die tussen velden en natte weilanden liggen, afgewisseld met stukjes bos en afwateringsbeekjes, in dit afwisselende landschap zijn verrassende waarnemingen mogelijk.
Het Hohbruch is een beschermd roofvogelgebied, dat op Duits grondgebied ligt. Hier staan ook enkele schuilhutten voor het observeren van wild. Vroeger heeft hier een oude arm van de Maas gestroomd, waardoor het hele gebied iets lager ligt en in het voorjaar af en toe nogal nat of modderig kan zijn. Buizerd komt regelmatig voor, maar ook Vos en Ree. Met een beetje geluk kunnen we misschien al genieten van de Nachtegaal, maar Grote bonte specht en Groene specht zullen we zeker te horen of te zien krijgen. Daarnaast hopen we op veel zangvogels. Als het niet te nat is zullen we ook een stukje door het IJzerenbos lopen en daarop zoek gaan naar planten zoals Bosanemoon, Slanke sleutelbloem en Gevlekte aronskelk. In een weiland ligt een paddenpoel van Life Project Ambition. Wanneer het er niet te drassig is, kunnen we zoeken naar Vroedmeesterpad of Geelbuikvuurpad. Bijzonder is dat in het IJzerenbos een zevental verschillende grondsoorten samenkomen: kalkgronden, leemgronden, rivierklei, zandgronden, kleigronden, löss en zavel.
Raadpleeg www.dekringlooplinne.nl.

|Doorsturen